,

CONVOCADAS AS AXUDAS PARA PROMOVER ENTRE PEMES E PERSOAS AUTÓNOMAS A IGUALDADE LABORAL, A CONCILIACIÓN E A RSE

Financiaranse con estes apoios a elaboración e contratación de asesores para a implantación de plans de igualdade, o fomento do teletraballo e a aplicación de medidas para a flexibilidade horaria, así como a promoción da RSE ORDE do 29 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de axudas para implantar a igualdade laboral, a conciliación e a responsabilidade social empresarial ( RSE), e procédese á súa convocatoria para o ano 2022 (códigos de procedemento TR357 B, TR357 C e TR357D)