CURSOS PREPARATORIOS PARA OS CERTIFICADOS DE LINGUA GALEGA A REALIZAR NAS ESCOLAS DE IDIOMAS

No DOG nº 155 do 14 de agosto de 2018 publícase resolución da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega cursos preparatorios para os certificados de lingua galega que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas oficiais de idiomas de Galicia.

AnuncioG0164-030818-0002_gl