DÍAS HÁBILES NA ADMINISTRACIÓN A PARTIR DO 2 DE OUTUBRO

Segundo a Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, que entra en vigor o día 2 de outubro de 2016, no seu artigo 30 punto 2  di que Sempre que por Lei ou no Dereito da Unión Europea non se exprese outro cómputo, cando os prazos se sinalen por días,  enténdese que éstos son hábiles, EXCLUÍNDOSE do cómputo os SÁBADOS, OS DOMINGOS e OS DECLARADOS FESTIVOS.

Enlace a lei 39/2015