LISTAXE DE ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS PROVISIONALMENTE PARA A CONTRATACIÓN DUN AUXILIAR ADMINISTRATIVO (LABORAL TEMPORAL)

Con data do 23 de outubro de 2018 resolveuse aprobar a listaxe de admitidos/as e excluídos/as provisionalmente para a contratación dun/ha auxiliar administrativo/a para o departamento de Servizos Sociais (modalidade contractual de obra ou servizo determinado a tempo parcial) outorgándolles aos/ás exlcuídos/as un prazo de dous días hábiles para reclamacións ou correccións.

10599_Modelo Decreto admitidos provisional