LISTAXE DEFINITIVA ADMITIDOS E EXCLUÍDOS PARA OS POSTOS DE ALBANEIS, NOMEAMENTO MEMBROS TRIBUNAL E DÍA E HORA ENTREVISTA PROFESIONAL.

Con data do 4 de xullo de 2018 resolveuse aprobar a listaxe definitiva de admitidos e excluídos para os cinco postos de albaneis (un oficial de primeira, un oficial de segunda e tres peóns) así como fixar o día e a hora da entrevista profesional e nomear aos membros do tribunal para o procedemento de selección.

Achégase copia dixital do decreto onde os admitidos definitivamente poden comprobar a hora de estimación fixada para a última fase do concurso.

DECRETO ADMT. DEF. TRIBUNAL E ENTREV. PROFESION.