Listaxe definitiva de admitidos/excluídos, puntuación da fase de concurso e lugar, día e hora para a entrevista persoal para a contratación laboral temporal dun/ha educador/a social.

 

Relación definitiva de solicitantes admitidos/as e excluídos/as do procedemento para a contratación laboral temporal de un/ha educador/a social para o departamento de Servizos Sociais do Concello así como a puntuación da fase de concurso e o lugar, día e hora para a entrevista persoal prevista na base 8ª.

Ao amparo da base 9. par 1º das bases que rexen a convocatoria os/as candidatos/as terán un prazo de dous días hábiles para efectuar as reclamacións ou alegacións que estimen oportunas.

 

anuncio tribunal educadora