LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS DOS CANDIDATOS PRESENTADOS PARA CUBRIR CATRO POSTOS DE OFICIAIS DE SEGUNDA (TRES ALBANEIS E UN ELECTRICISTA)

Por decreto da alcadía nº 245/2020, do 10 de xuño, resolveuse aprobar a listaxe provisional de admitidos e excluídos dos candidatos/as presentados  para a contratación laboral temporal de catro oficiais de segunda (tres albaneis e un electricista) , a xornada parcial, ao abeiro do programa PEL-Concellos 2020

Outórgaselle aos interesados un prazo de DOUS DÍAS HÁBILES para reclamacións ou coreccións segundo o establecido nas bases que rexen o procedemento.

Para calquera dúbida ou aclaración poden dirixirse ao departamento de Persoal no 981670002

 

Modelo Decreto adm.provisional