PEL-CONCELLOS: ADMITIDOS E EXCLUÍDOS DEFINITIVAMENTE, NOMEAMENTO TRIBUNAL E FIXACIÓN DO DÍA E DA HORA DA ÚLTIMA FASE DO CONCURSO DE SELECCIÓN

Por decreto da alcaldía do 26 de maio de 2022 resolveuse elevar a definitiva a listaxe provisional de candidatos/as admitidos/as presentados para os postos de albaneis e electricista por non existiren candidatos excluídos así como nomear o tribunal cualificador e fixar o día e a hora da última fase do concurso de selección.

 

O que se fai público para xeral coñecemento dos/as intereseados/as

 

Modelo Decreto (5)