PEL-CONCELLOS: RESULTADOS DO TRIBUNAL CUALIFICADOR PARA A CONTRATACIÓN DE TRES ALBANEIS E UN ELECTRICISTA.

Publícase a acta do tribunal cualificador para a contratación de tres albaneis e un electricista (oficiais de segunda) ao abeiro do Programa de axudas á contratación de persoal para a execución de obras e servizos municipais nos concellos da provincia (liña 1.1 PEL-CONCELLOS 2022) da Excelentísima Deputación da Coruña.

 

Outórgaselle a todos os aspirantes un prazo de dous días hábiles para reclamacións.

 

Máis información no departamento de Recursos Humanos do Concello.

 

ACTA.doc (1)