PERMISOS FOGUEIRAS DE SAN XOÁN

De acordo coa Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia deberase solicitar autorización previa do Concello para a realización de fogueiras na festividade de San Xoán.