PROBAS CELGA 1, 2, 3 E 4

Convócanse as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4 no ano 2021.

As probas realizaranse en Santiago de Compostela (niveis Celga 1, 2, 3 e 4) e Ponferrada (Celga 2, 3 e 4).

As persoas que desexen inscribirse deberán cubrir o formulario de solicitude, segundo o modelo PL500C, que poden obter na sede electrónica da Xunta de Galicia. As persoas interesadas deberán indicar nel a proba ou as probas ás que solicitan presentarse, así como a localidade, e dirixilo á Secretaría Xeral de Política Lingüística. O prazo de presentación de solicitudes vai do 18 de marzo ao 12 de abril de 2021.

Máis información