PROPOSTA DO TRIBUNAL DE SELECCIÓN DE PERSOAL PARA A CONTRATACIÓN DUN OFICIAL DE 1ª, UN OFICIAL DE 2ª E TRES PEÓNS (ALBANEIS)

Publícase a acta do tribunal de selección de persoal coa proposta ao Sr. Alcalde dos cinco aspirantes con maior puntuación acadada para cubrir os postos de oficial de primeira, oficial de segunda e peóns (albaneis).

Confíreselles a todos os interesados un prazo de dous días hábiles para reclamacións ou alegacións.

ACTA TRIBUNAL