RELACIÓN DEFINITIVA CANDIDATOS/AS ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS, NOMEAMENTO DO TRIBUNAL E LUGAR, DÍA E HORA DA ÚLTIMA FASE DO CONCURSO PARA EDUCADOR/A SOCIAL

No día de hoxe, 22 de febreiro de 2019, o sr. alcalde resolveu no decreto 79/2019 a relación definitiva dos candidatos/as admitidos/as e excluídos/as, o designación dos membros do tribunal e o lugar, o día e a hora da útlima fase do concurso (entrevista profesional).

14481_Modelo Decreto