RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS PARA A CONTRATACIÓN LABORAL DE UN/HA EDUCADOR/A SOCIAL

Relación provisional de solicitantes admitidos/as e excluídos/as do procedemento para a contratación laboral temporal de un/ha educador/a social para o departamento de Servizos Sociais do Concello.

Ao amparo das bases que rexen a convocatoria os/as candidatos/as provisoriamente excluídos/as terán un prazo de dous días hábiles para os efectos de reclamacións ou subsanacións de erros.

 

 

provisional admitidos e excluídos