San Xoan 2018

De acordo coa Lei 7/2012, do 28 de xuño de montes de galicia deberase solicitar autorización previa do Concello para a realización de fogueiras na festividade de San Xoan

Máis información no servizo de medio ambiente do Concello ou no teléfono 981670002