Tag Archive for: becas

BOP 29 XANEIRO 2020 BOP NUM 19

CONCELLO DE CARRAL EDUCACIÓN

Aprobáronse as bases reguladoras que rexerán a concesión das axudas para o estudo aos /ás estudantes matriculados durante o cruso académico 2019/2020 empadroados no municipio de Carral.

Requisitos:

1.–Estando empadroados/as no concello de Carral, as persoas que se atopen nalgunha/s das circunstancias seguintes:
2.–Estudantes de 2.º ciclo de educación infantil que cursen os seus estudos durante o curso 2019/2020 en centros
de carácter oficial, públicos ou concertados.
3.–Estudantes que se atopen nalgunha/s das seguintes circunstancias:
3.a).–Estaren matriculados/as en calquera curso dos estudos de educación postobrigatoria (ciclos formativos, bacharelatoou similares) durante o curso 2019/2020 nun centro de carácter oficial, público ou concertado.

3.b).–Estaren matriculados/as na formación profesional básica durante o curso 2019/2020 nun centro de carácter
oficial, público ou concertado.
4.–Estaren matriculados/as durante o curso 2019/2020 en calquera curso das seguintes ensinanzas universitarias
do sistema universitario español realizados en centros españois, públicos ou privados, con validez no territorio nacional:
ensinanzas conducentes a títulos oficiais de Grao ou Mestrado/Máster (non Doutoramento); ensinanzas universitarias conducentes
aos títulos oficiais de Licenciado/a, Enxeñeiro/a, Arquitecto/a, Diplomado/a, Mestre/a, Enxeñeiro/a Técnico/a
e Arquitecto/a Técnico/a.
III.2.–Non poderá ser beneficiario das axudas ás que se refire esta convocatoria o persoal das Administracións Públicas beneficiario doutra axuda de calquera Administración Pública para o mesmo concepto ou os estudantes que perciban calquera outra axuda de calquera Administración Pública para o mesmo concepto por seren o/s seu/s pai, nai ou titor/a persoal das Administracións Públicas.

 

O PRAZO PARA ENTREGAR AS SOLICITUDES NO REXISTRO DO CONCELLO DE CARRAL AÍNDA NON ESTÁ ABERTO. EN CANTO ESTEA, SERÁ PUBLICADO MEDIANTE REDES SOCIAIS E WEB

 

Para máis información no departamento de Educación na  2ª planta Edificio Social Toñito Espiñeira 981613520-678338872

Bases reguladoras axudas ao estudo 2019/2020

Hoxe 5 de abril publicaronse as bases reguladoras das axudas ao estudo do Concello de Carral para o curso 2018/2019.

Destinaranse 10.000 euros a axudas para estudantes matriculados en:

Educación infantil

Educación postobrigatoria/formación profesional básica

Educación universitaria

Os requisitos, formularios e documentación necesaria poden obtelo no seguinte enlace ou no Edificio Toñito Espiñeira 981613520.

Bases

Cartel Vive o Camiño Carral

Los actores gallegos Fran Rei e Isabel Risco serán dos peregrinos del Camino Inglés de Santiago, que llegarán a Carral el miércoles 30 de agosto, las 18:30 h. En el Campo de la Feria presentarán una comedia para todos los públicos en el que conoceremos las peripecias de estos dos peregrinos que se dirigen a Compostela. La obra se titula “Dous no Camiño”.

Esta función teatral se incluye en el prograna Vive o Camiño que promueve la Xunta de Galicia y que en Carral cuenta con la colaboración de la Concejalía de Cultura.

En caso de que la meteorología sea desfavorable, la obra se trasladará al edificio social Toñito Espiñeira.

Pódense consultar as puntuacións e contía obtida referida á convocatoria de axudas ao estudo do Concello de Carral para estudantes para o curso 2015/2016: Educación Infantil, Educación Postobrigatoria e FP Básica e Educación Universitaria. A listaxe está colgado no taboleiro de edictos da Casa Consistorial e no taboleiro do Edificio Social Toñito Espiñeira. Para máis información poden chamar a Educación ao 981613520.

Se pueden consultar las puntuaciones y cuantía obtenida  referida a la convocatoria de ayudas al estudio del Ayuntamiento de Carral para estudiantes para el curso 2015/2016: Educación Infantil, Educación Postobligatoria y FP Básicay Educación Universitaria. Los  listados están colgados en el tablón de edictos de la Casa Consistorial y del Edificio Social Toñito Espiñeira. Para más información pueden llamar a Educación al 981613520.

 

Publicadas as bases no bop número 214 do 9 de novembro de 2015: Axudas ao estudo a estudantes matriculados en centros de carácter oficial e públicos durante o curso académico 2015-2016 e empadroados no Concello de Carral.

BENEFICIARIOS:

Estudantes de 2º ciclo de educación infantil

Estudantes de educación postobrigatoria (ciclos formativos, bacharelato ou similares

Formación profesional básica

Ensinanzas universitarias

PRAZO: 10 novembro ata o 19 de noveembro (ambos incluídos)

Para máis información poden chamar ao departamento de Educación 981613520 ou no seguinte enlace

Axudas ao estudo Carral curso 20152016