AXUDAS MUNICIPAIS AO ESTUDO PARA ESTUDANTES CURSO 2015/2016

Publicadas as bases no bop número 214 do 9 de novembro de 2015: Axudas ao estudo a estudantes matriculados en centros de carácter oficial e públicos durante o curso académico 2015-2016 e empadroados no Concello de Carral.

BENEFICIARIOS:

Estudantes de 2º ciclo de educación infantil

Estudantes de educación postobrigatoria (ciclos formativos, bacharelato ou similares

Formación profesional básica

Ensinanzas universitarias

PRAZO: 10 novembro ata o 19 de noveembro (ambos incluídos)

Para máis información poden chamar ao departamento de Educación 981613520 ou no seguinte enlace

Axudas ao estudo Carral curso 20152016