Tag Archive for: cultura

Gaiteiro CabezudoMañana jueves a las 18:30 en la Biblioteca Pública Municipal , el grupo Os Viqueiras presentará un concierto didáctico de música tradicional para niños y niñas.

O Gaiteiro Cabezudo que así se llama el espectáculo, intenta acercar a los más pequeños la música tradicional gallega. Los asistentes participan tocando instrumentos, aturuxando, cantando y bailando piezas populares muy conocidas. Esta actividad se incluye dentro del programa Ler Conta Moito de la Consellería de la Xunta de Galicia.

Modesto_Fraga_(AELG)-3Modesto Fraga, coa súa obra Devalar sen pel resultou gañador do Concurso de Poesía “Concello de Carral” do presente ano.

O xurado salienta a alta calidade dos traballos presentados, preseleccionando unha decena de orixinais, dos que calquera podería ser premiado. Da obra seleccionada, salienta o xurado, que é un traballo redondo, que xoga coas tradicións, tensionando moi ben o texto e sabendo darlle aire nos momentos oportunos. Citando a Lezama Lima, o xurado indica que este poemario “ten a abundancia xusta”.

O xurado do concurso estivo formado por Carmen Caramés, Armando Requeixo e Luciano Rodríguez, baixo a presidencia da Concelleira de Cultura, Margarita Ramilo Varela, e asistidos en calidade de secretario, polo técnico municipal de Cultura e coordinador do premio, Carlos Lorenzo Pérez. Ao certame presentáronse un total de 54 poemarios.

O premio de Carral está dotado con 2500 euros e a publicación da obra na colección de poesía de Edicións Espiral Maior.

Modesto Fraga (Fisterra, 27/02/1974) escribe poesía e contos. No xénero lírico acadou certames literarios diversos como o Avelina Valladares, O Grelo-Amigos de Galicia, Rosalía de Castro, Francisco Añón, Francisco Fernández del Riego, Faustino Rey Romero e Ramón Cabanillas entre outros.

Estudou Filoloxía Galega na Universidade de Santiago de Compostela. Forma parte da AELG e do PEN Clube de Galicia, e foi membro fundador do Batallón Literario da Costa da Morte e do Consello editorial da colección de poesía Letras de Cal.

Poemas da súa autoría aparecen nos libros colectivos Coroa Literaria para Roberto Blanco Torres (Edicións do Castro), A poesía é o gran milagre do mundo (PEN Clube de Galicia), Rumbo ás illas (A.C. Monte Branco), Mar por medio (Toxosoutos), Nós (Batallón Literario Costa da Morte), De mar e vento (Espiral Maior), e no terceiro tomo da antoloxía 25 anos de poesía galega (1975-2000) que o profesor Luciano Rodríguez elaborou para a Biblioteca Galega 120 de La Voz de Galicia. Nos últimos anos publicou Fisterra, a derradeira perla de occidente (2014), Atlántica luz. Poesía mareira 1995-2015 (2015), e ten no prelo Adagio por outono.

O acto de entrega do premio terá lugar o 27 de maio, na Casa da Cultura de Carral, dentro da programación de Letras Galegas 2016. O mesmo acto servirá para a presentación do poemario que gañou na pasada edición, Soño e vértice de Eva Veiga. Para a publicación do libro o Concello de Carral contou coa colaboración económica da Secretaría Xeral de Política Lingüística e da Secretaría Xeral de Cultura da Xunta de Galicia.

Modesto_Fraga_(AELG)-3Modesto Fraga, con su obra Devalar sen piel resultó ganador del Concurso de Poesía “Concello de Carral” del presente año.

El jurado destaca la alta calidad de los trabajos presentados, preseleccionando una decena de originales, de los que cualquiera podría ser premiado. De la obra seleccionada, destaca el jurado, que es un trabajo redondo, que juega con las tradiciones, tensionando muy bien el texto y sabiendo darle aire en los momentos oportunos. Citando a Lezama Lima, el jurado indica que este poemario “tiene la abundancia justa”.

El jurado del concurso estuvo formado por Carmen Caramés, Armando Requeixo y Luciano Rodríguez, bajo la presidencia de la Concejal de Cultura, Margarita Ramilo Varela, y asistidos en calidad de secretario, por el técnico municipal de Cultura y coordinador del premio, Carlos Lorenzo Pérez. Al certamen se presentaron un total de 54 poemarios.

El premio de Carral está dotado con 2500 euros y la publicación de la obra en la colección de poesía de Edicións  Espiral Maior.

Modesto Fraga (Fisterra, 27/02/1974) escribe poesía y cuentos en lengua gallega. En el género lírico consiguió certámenes literarios diversos como el Avelina Valladares, O Grelo-Amigos de Galicia, Rosalía de Castro, Francisco Añón, Francisco Fernández del Riego, Faustino Rey Romero y Ramón Cabanillas entre otros.

Estudió Filología Gallega en la Universidad de Santiago de Compostela. Forma parte de la AELG y del PEN Clube de Galicia, y fue miembro fundador del Batallón Literario de la Costa da Morte y del Consejo editorial de la colección de poesía Letras de Cal.

Poemas de su autoría aparecen en los libros colectivos Coroa Literaria para Roberto Blanco Torres (Edicións do Castro), A poesía é o gran milagre do mundo (PEN Clube de Galicia), Rumbo ás illas (A.C. Monte Branco), Mar por medio (Toxosoutos), Nós (Batallón Literario Costa da Morte), De mar e vento (Espiral Maior) y en el tercero tomo de la antología 25 años de poesía gallega (1975-2000) que el profesor Luciano Rodríguez elaboró para la Biblioteca Gallega 120 de La Voz de Galicia Fisterra, a derradeira perla de occidente (2014), Atlántica luz. Poesía mareira 1995-2015 (2015), y tiene en la imprenta Adagio por outono.

El acto de entrega del premio tendrá lugar el 27 de mayo, en la Casa de la Cultura de Carral, dentro de la programación de Letras Galegas 2016. El mismo acto servirá para la presentación del poemario que ganó en la pasada edición, Soño e vértice de Eva Veiga. Para la publicación del libro el Ayuntamiento de Carral contó con la colaboración económica de la Secretaría Xeral de Política Lingüística y de la Secretaría Xeral de Cultura de la Xunta de Galicia.

 

Manuel María bnAlumnos de 1º a 4º do colexio Vicente Otero Valcárcel de Carral, puideron gozar na mañá de hoxe a obra teatral “Aventuras e desventuras dunha espiña de toxo chamada Berenguela”, que a Concellería de Cultura do Concello de Carral programou no local Xente Nova de Tabeaio.

Esta representación de Trinketrinke Teatro da obra de Manuel María é un dos actos que o Concello de Carral ten previsto para conmemorar as Letras Galegas, que este ano se lle dedican ao escritor de Outeiro de Rei. As celebracións das nosas letras seguirán con obradoiros, contacontos, exposicións, o acto central do certame “Concello de Carral” de poesía, unhas xornadas sobre o teatro de Manuel María e unha excursión á casa natal do escritor chairego.

A semana pasada uns 200 alumnos do mesmo centro tiveron ocasión de ver a compañía Os Quinquilláns que representaron “O espantallo amigo” de Xosé Neira Vilas. Meses antes os nenos puideron ler este libro, que lles foi agasallado polo Concello de Carral.

Manuel María bnAlumnos de 1º a 4º del colegio Vicente Otero Valcárcel de Carral, pudieron disfrutar en la mañana de hoy la obra teatral “Aventuras y desventuras de una espina de tojo llamada Berenguela”, que la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Carral programó en el local Xente Nova de Tabeaio.

Esta representación de Trinketrinke Teatro de la obra de Manuel María es uno de los actos que el Ayuntamiento de Carral ha previsto para conmemorar las Letras Gallegas, que este año se le dedican al escritor de Outeiro de Rei. Las celebraciones de nuestras letras seguirán con talleres, cuentacuentos, exposiciones, el acto central del certamen “Concello de Carral” de poesía, unas jornadas sobre el teatro de Manuel María y una excursión a la casa natal del escritor chairego.

La semana pasada unos 200 alumnos del mismo centro tuvieron ocasión de ver la compañía Os Quinquilláns que representaron “O espantallo amigo” de Xosé Neira Vilas. Meses antes los niños pudieron leer este libro, que les fue obsequiado por el Ayuntamiento de Carral.

A Corporación municipIMG_2527al de Carral, co seu alcalde, José Luis Fernández Mouriño á cabeza, rendiu na mañá de hoxe homenaxe aos coñecidos na historia galega como os Mártires da Liberdade. Tamén tomaron parte nos actos o Secretario Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, Valentín García Gómez, e o presidente do Consorcio das Mariñas e alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso Miramontes, representantes de asociacións locais e alumnos do Instituto de Secundario de Carral.

Os actos comezaron cunha ofrenda floral ante o monumento aos Mártires de Carral para despois dirixirse ao edificio social Toñito Espiñeira onde despois de que os estudantes recitaran poemas en lembranza dos oficiais fusilados en Carral hai hoxe 170 anos, se proxectou o documental A última páxina escribiuse con sangue.

No seu discurso o alcalde lembrou aos doce oficiais axustizados nesta vila e o respecto e admiración que as xentes de Carral sempre tiveron por aqueles protagonistas da Revolución de 1846.

O alcalde José Luis Fernández Mouriño encabezará a comitiva oficial que renderá homenaxe aos Mártires de Carral o vindeiro martes 26 de abril, cando se cumpren 170 anos daqueles acontecementos.

O acto consistirá nunha ofrenda floral ante o monumento aos Mártires da Liberdade ás 11:30 h, á que se convida a toda poboación de Carral. Logo, a comitiva oficial reunirase co alumnado do instituto de secundaria na proxección do documental “A última páxina escribiuse con sangue”.

A estes actos está de momento confirmada a asistencia do secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García Gómez, e do presidente do Consorcio das Mariñas, José Antonio Santiso Miramontes. Tomarán parte ademais membros da Corporación local así como representantes de asociacións do municipio.

O fusilamento de Miguel Solís e os seus oficiais o 26 de abril de 1846 constitúe o feito histórico de maior relevancia en Carral. O monumento que se ergue no centro urbano e que lembra a quen protagonizou o levantamento contra o Xeneral Narváez, foi inaugurado en 1904 e construído co deseño do arquitecto lucense Javier Álvarez Mendoza.

Con este acto oficial rematarán as homenaxes que comezan mañá coa representación teatral Abril de Lume e Ferro no Campo da Feira e protagonzada por veciños e veciñas de Carral.

El alcalde José Luis Fernández Mouriño encabezará la comitiva oficial que rendirá homenaje a los Mártires de Carral el próximo martes 26 de abril, cuando se cumplen 170 años de aquellos acontecimientos.

El acto consistirá en una ofrenda floral ante el monumento a los Mártires de la Libertad a las 11:30 h, a la que se invita a toda la población de Carral. Luego, la comitiva oficial se reunirá con el alumnado del instituto de secundaria en la proyección del documental “La última página se escribió con sangre”.

A estos actos está de momento confirmada la asistencia del secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García Gómez, y del presidente del Consorcio d

as Mariñas, José Antonio Santiso Miramontes. Tomarán parte además miembros de la Corporación local así como representantes de asociaciones del municipio.

El fusilamiento de Miguel Solís y sus oficiales el 26 de abril de 1846 constituye el hecho histórico de mayor relevancia en Carral. El monumento que se yergue en el casco urbano y que recuerda la quien protagonizó el levantamiento contra o xeneral Narváez, fue inaugurado en 1904 y construido con el diseño del arquitecto lucense Javier Álvarez Mendoza.

Con este acto oficial finalizarán los homenajes que comienzan mañana con la representación teatral Abril de Fuego y Hierro en el Campo de la Feria y protagonzada por vecinos y vecinas de Carral.

bibliotecas-bibliotecas-4850O día 23 de abril conmemórase en todo o mundo o día do libro.

Dende a biblioteca municipal queremos rendirlle unha homenaxe ó libro, ós lectores, ós escritores, ós editores… e a todas as persoas que están relacionadas dunha maneira ou doutra  con este mundo máxico que nos abre portas á imaginaxión, que nos informa, que nos instrúe e que forma parte das nosas vidas dende que somos moi pequenos.

A biblioteca ten programadas ó longo deste mes unha serie de actividades que intentarán achegar un pouco máis o mundo do libro ós nosos veciños.

A partir do día 15 de abril e ata o 10 de maio, comeza cunha nova campaña de Libros Solidarios, na que se fai unha recollida de libros usados para logo intercambialos por productos de primeira necesidade  durante a Festa do Pan. Os libros depositaranse na Bibliteca Municipal.

O 21 de abril na Biblioteca municipal da Casa da Cultura, os compoñentes de Viravolta Títeres impartirán un obradoiro de  marionetas de papel dirixido a nenos e nenas a partir de 5 anos. As prazas son limitadas polo que é necesario inscribirse previamente na Casa da Cultura. Será ás 18:30

O día 28 de abril, teremos na biblioteca a un contacontos xa coñecido por todos, Pablísimo, que nos presentará nesta ocasión o seu espectáculo Mans, unha sesión de teatro e narración oral onde as historias se  contan con palabras e as personaxes aparecen nas mans.

Serà na biblioteca municipal ás 6 e media  da tarde.

Os nenos máis pequeños de Carral tamén nos visitarán esta semana. O día 20 os alumnos de infantil  terán a oportunidade de  ver a Trinke Trinke Teatro. Será na Biblioteca Municipal.

 

bibliotecas-bibliotecas-4850El día 23 de abril se conmemora en todo el mundo el día del libro.

Desde la biblioteca municipal queremos rendirle  un homenaje al libro, a los lectores, a los escritores, a los editores y a todas las personas que están relacionadas de una manera o de otra  con este mundo mágico que nos abre puertas a la imaginación, que nos informa, que nos instruye y que forma parte de nuestras vidas desde que somos muy pequeños.

La biblioteca tiene programadas una serie de actividades que intentarán acercar un poco más el mundo del libro a nuestros vecinos

A partir del día 15 de abril y hasta el 10 de mayo, comienza con la quinta  campaña de Libros Solidarios, en la que se hace una recogida de libros usados para luego intercambiarlos por productos de primera necesidad durante la Fiesta del Pan. Los libros se depositarán en la Bibliteca Municipal.

El 21 de abril en la Biblioteca municipal de la Casa de la Cultura, los componentes de Viravolta Títeres impartirán un taller de marionetas  de papel dirigido a niños y niñas a partir de 5 años.

Las plazas son limitadas por lo que es necesario inscribirse previamente en la Casa de la Cultura. Será a las 18:30

El día 28 de abril, tendremos en la biblioteca a un cuentacuentos ya conocido por todos, Pablísimo, que nos presentará en esta ocasión su espectáculo Manos, una sesión de teatro y narración oral donde las historias se  cuentan con palabras y los personajes aparecen en las manos.

Serà en la biblioteca municipal a las 6 y media de la tarde.

Los niños más pequeños de Carral también nos visitarán esta semana. El día 20 los alumnos de infantil  tendrán la oportunidad de ver  la Trinke Trinke Teatro. Será en la Biblioteca Municipal.