TÉCNICO EN MATERIAS MEDIOAMBIENTAIS: ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS DEFINITIVAMENTE, NOMEAMENTO DE TRIBUNAL E HORA E DÍA DA ENTREVISTA PROFESIONAL

Concello de Carral

 

Con data do 24 de novembro de 2021 ditouse o decreto da alcaldía 510/2021 polo que se aprobou a lista de admitidos e exlcuídos provisionalmente ao posto de técnico en materias medioambientais, se elevou a definitiva dita lista por non existiren excluídos, se nomeou aos membros do tribunal encargado de valorar a última fase do procedemento de selección e se fixou o día e a hora da entrevista profesional.

 

Publícase o texto íntegro do mesmo para coñecemento de todos/as os/as aspirantes.

 

Modelo Decreto