TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA.

APROBACÓN INICIAL DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL (PXOM).

Modelo de alegacións:Instancia alegacions pxom

Aprobación inicial do plan xeral de ordenación municipal (PXOM) do Concello de Carral.

Acordo de aprobación inicial pleno do concello:

Plazo de exposición ao público (dous meses):

Ampliación do prazo de exposición ao público (un mes adicional, do 2 de agosto ao 2 de setembro de 2016):

2016-8-2 Anuncios DOG e xornais ampliación información pública PXOM

Documento PXOM

 1. MEMORIA
  1. I2-Cl-D01-MEMO
  2. I2-Cl-D01-MEMO-ANEXO-1-IPAI
  3. I2-Cl-D01-MEMO-ANEXO-2-Cumprim_IPAI
  4. I2-Cl-D01-MEMO-ANEXO-3-Cumprim_SECTO
  5. I2-Cl-D01-MEMO-ANEXO- 4_Fichas Consolidación
  6. I2-Cl-D01-MEMO-ANEXO-5-Convenio
 2. ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN E ESTUDIO ECONÓMICO
  1. I2-Cl-D02-EAEE
 3. INFORME SE SUSTENTABILIDADE ECONÓMICA
  1. I2-Cl-D03-ISE
 4. PLANOS DE INFORMACIÓN URBANÍSTICA
  1. CL_ I-01_Infraestructura e Comunicación da Comarca
  2. CL_I-02 Hipsométrico
  3. CL_I-03 Clases de Pendentes
  4. CL_I-04a Cuncas Primarias
  5. CL_I-04b Cuncas Secundarias
  6. CL_I-04c Subcuncas Primarias
  7. CL_I-05 ARPSI (Area de Risco Poten. Significativo de Inundacion)
  8. CL_I-06 Estructura Xeoloxica
  9. CL_I-07 Usos do Solo
  10. CL_I-08 Dereitos Mineiros
  11. CL_I-09 Espazos Naturais e Habitats
  12. CL_I-10 Potencialidades Productivas
  13. CL_I-11 Intervisibilidade
  14. CL_I-12 Capacidade de acollida
  15. CL_I-13 Evolucion da Poboacion
  16. CL_I-14a Estado Actual Municipal
  17. CL_I-14b Estado Actual Municipal
  18. CL_I-15 Estructuras Viarias
  19. CL_I-16 Infraestructuras Supramunicipais
  20. CL_I-17 Abastecemento Xeral
  21. CL_I-18 Saneamento Xeral
  22. CL_I-19 Pluviais Xeral
  23. CL_I-20 Electricidade Xeral
  24. CL_I-21 Estado Actual Carral
  25. CL_I-22 Estado Actual Tabeaio
  26. CL_I-23 Alturas Existentes Carral
  27. CL_I-24 Alturas Existentes Tabeaio
  28. CL_I-25 Abastecemento Carral
  29. CL_I-26 Saneamento Carral
  30. CL_I-27 Pluviais Carral
  31. CL_I-28 Electricidade Carral
  32. CL_I-29 Abastecemento Tabeaio
  33. CL_I-30 Saneamento Tabeaio
  34. CL_I-31 Pluviais Tabeaio
  35. CL_I-32 Electricidade Tabeaio
  36. CL_I-33 planeamento Incendios
  37. CL_I-34 Incendios
  38. CL_I-35 Zonificacion da Biosfera
  39. CL_I-36 Telecomunicacions
  40. CL_I-37 Abastecemento Os Capelos
  41. CL_i-38 Saneamento Fecais Os Capelos
  42. CL_i-39 Pluviales Os Capelos
 5. ESTUDIO DO MEDIO RURAL
  1. I2-Cl-D05-EMR
 6. ANALISE DO MODELO DE ASENTAMIENTO POBOACIONAL
  1. Cl_mod_01.00 Beira (Santa Mariña)
  2. Cl_mod_02.00 Cañas (Santa Baia)
  3. Cl_mod_03.00 Paleo (Santo Estevo)
  4. Cl_mod_04.00 Quembre (San Pedro)
  5. Cl_mod_05.00 Sergude (San Xian)
  6. Cl_mod_06.00 Sumio (Santiago)
  7. Cl_mod_07.00 Tabeaio (San Martiño)
  8. Cl_mod_08.00 Vigo (San Vicente)
 7. AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA
  1. DOCUMENTO DE INICIO (DI)
   1. I2_CI-D071-DI
    1. DOCUMENTO DE INICIO PARA O PROCEDEMENTO DE AAE
    2. ESTUDIO DO MEDIO RURAL
     1. Estudio do Medio Rural
    3. MODELO DE ASENTAMENTE POBOACIONAL
     1. Beira (Santa Mariña)
     2. Cañás (Santa Baia)
     3. Paleo (Santo Estevo)
     4. Quembre (San Pedro)
     5. Sergude (San Xián)
     6. Sumio (Santiago)
     7. Tabeaio (San Martiño)
     8. Vigo (San Vicente)
    4. PLANOS
     1. A-1
     2. A-2
     3. A-3
     4. I-01
     5. I-02
     6. I-03
     7. I-04
     8. I-05
     9. I-06a
     10. I-06b
     11. I-06c
     12. I-07
     13. I-08
     14. I-09
     15. I-10
     16. I-11
     17. I-12
     18. I-13
     19. I-14a
     20. I-14b
     21. I-15
     22. I-16
     23. I-17
     24. I-18
     25. I-19
     26. I-20
     27. I-21
     28. I-22
     29. I-23
     30. I-24
     31. I-25
     32. I-26
     33. I-27
     34. I-28
     35. I-29
   2. DOCUMENTO DE REFERENCIA (DR)
    1. I2-Cl-D072-DR
   3. INFORME DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
    1. Cl_IS-01
    2. Cl_IS-02
    3. Cl_IS-03
    4. Cl_IS-04
    5. Cl_IS-05
    6. I2_Cl_D073-ISA
 8. NORMATIVA  I2-Cl-D08-NORM
  1. FICHAS
   1. Cl_urb_ FICHAS-P-CL-01
   2. Cl_urb_ FICHAS-P-CL-02
   3. Cl_urb_ FICHAS-P-CL-03
   4. Cl_urb_ FICHAS-P-CL-03.01
   5. Cl_urb_ FICHAS-P-CL-03.02
   6. Cl_urb_ FICHAS-P-CL-03.03
   7. Cl_urb_ FICHAS-P-CL-03.04
   8. Cl_urb_ FICHAS-P-CL-04
   9. Cl_urb_ FICHAS-P-CL-05
   10. Cl_urb_ FICHAS-P-CL-06
   11. Cl_urb_ FICHAS-P-CL-07
   12. Cl_urb_ FICHAS-P-CL-08
   13. Cl_urb_ FICHAS-P-CL-09
   14. Cl_urb_ FICHAS-P-CL-10
   15. Cl_urb_ FICHAS-P-CL-11
   16. Cl_urb_ FICHAS-P-CL-12
   17. Cl_urb_ FICHAS-P-CP-01
   18. Cl_urb_ FICHAS-P-TB-01
   19. Cl_urb_FICHAS-S-01
   20. Cl_urb_FICHAS-S-03
   21. Cl_urb_FICHAS-S-04
   22. Cl_urb_FICHAS-S-06
   23. Cl_urb_FICHAS-S-07
 9. PLANOS DE CLASIFICACIÓN
 10. PLANOS DE ORDENACIÓN DOS NÚCLEOS RURAIS
  1. Cl_ord_02.00 Cañas (Santa Baia)
  2. Cl_ord_04.00 Quembre (San Pedro)
  3. Cl_ord_05.00 Sergude (San Xian)
  4. Cl_ord_06.00 Sumio (Santiago)
  5. Cl_ord_01.00 Beira (Santa Mariña)
  6. Cl_ord_07.00 Tabeaio (San Martiño)
  7. Cl_ord_08.00 Vigo (San Vicente)
  8. Cl_ord_03.00 Paleo (Santo Estevo)
 11. CATÁLOGO I2-Cl-D11-CATA
  1. ARQUEOLÓXICO
   1. Cl_GA00
  2. ARQUITECTÓNICO
   1. Cl – AC
   2. Cl – AR
   3. Cl – CP
   4. Cl – CR
   5. Cl – CS
   6. Cl – EN
   7. Cl – EP
   8. Cl – OC
 12. EXPEDIENTE DE TRAMITACIÓN
  1. 1.-PXOM 1-6
  2. 2.-PXOM 7-64
  3. 3.-PXOM 65-97
  4. 4.-PXOM 98-105
  5. 5.-PXOM 106-111
  6. 6.-PXOM 112-129
  7. 7.-PXOM 130-142
  8. 8.-PXOM 143-154
  9. 9.-PXOM 155-165
  10. 10.-PXOM 166-175
  11. 11.-PXOM 176-180
  12. 12.-PXOM 181-205
  13. 13.-PXOM 205-230
  14. 14.-PXOM 231-238
  15. 15.-PXOM 239-243
  16. 16.-PXOM 244-247
  17. 17.-PXOM 249-272
  18. 18.-PXOM 273-276
  19. 19.-PXOM 277-292
  20. 20.- PXOM 293-384

 

A publicación na páxina web do Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) do Concello de Carral, aprobado inicialmente, non é legalmente preceptiva, mais realízase para facilitar á cidadanía o trámite de alegacións.

En caso de eventuais discrepancias entre a documentación dixital proporcionada polo equipo redactor do Plan e a copia en papel aprobada polo Pleno do Concello e dilixenciada pola Secretaría, prevalecerá esta última.