APERTURA PRAZO PARA SOLICITAR AXUDAS AO ESTUDO DO CONCELLO DE CARRAL CURSO 2021/2022

O Concello de Carral ten por obxetivo establecer axudas complementarias para a financiación parcial de gastos ocasionados pola adquisición de libros de texto, material escolar, gastos de comedor escolar, transporte por estudos e gastos por pago de tasas e matrículas do alumnado matriculado en estudos durante o curso académico 2021/2022.

 

BENEFICIARIOS:

Estando empadroados/as no concello de Carral, as persoas que se atopen nalgunha/s das circunstancias seguintes:

  1. a) Estudantes de 2.º ciclo de educación infantil que cursen os seus estudos durante o curso 2021/2022 en centros de carácter oficial, públicos ou concertados.
  2. b) Estar matriculados/as en calquera curso dos estudos de educación postobrigatoria (ciclos formativos, bacharelato ou similares) durante o curso 2021/2022 nun centro de carácter oficial, público ou concertado.
  3. c) Estar matriculados/as na formación profesional básica durante o curso 2021/2022 nun centro de carácter oficial, público ou concertado.
  4. d) Estar matriculados/as durante o curso 2021/2022 en calquera curso das seguintes ensinanzas universitarias do sistema universitario español realizados en centros españois, públicos ou privados, con validez no territorio nacional: ensinanzas conducentes a títulos oficiais de Grao ou Mestrado/Máster (non Doutoramento); ensinanzas universitarias conducentes aos títulos oficiais de Licenciado/a, Enxeñeiro/a, Arquitecto/a, Diplomado/a, Mestre/a, Enxeñeiro/a Técnico/a e Arquitecto/a Técnico/a.

 

PRAZO:

Do 25 de maio ata o 14 de xuño tedes para presentar a documentación para solicitar axudas ao estudo relativas ao curso 2021/2022

 

SOLICITUDES:

Os anexos de solicitude podedes atopalos xunto coas bases  no boletin do 8 de abril. Tamén dispodes delas  no concello ou no Edificio Toñito Espiñeira.

Entregar pola sede electrónica ou no rexistro municipal.

 

COMPATIBLE COAS AXUDAS DO MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

 

Modelo solicitude axudas ao estudo curso 2021/2022

Bases reguladoras axudas ao estudo curso 2021/2022