,

APROBACIÓN FINAL DO PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS

Logo de aprobarse inicialmente e ser exposto para consulta pública, en cumprimento do establecido no artigo 83 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPACAP en adiante), o Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais do Concello de Carral foi aprobado definitivamente mediante acordo adoptado en sesión plenaria celebrada en data 8 de febreiro de 2022. O devandito Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais do Concello de Carral está dispoñible para consulta en formato papel no Concello, en horario de oficina (luns a venres, de 9:00 horas a 14:00 horas), e na sede electrónica do Concello (https://sede.carral.es).

 

PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS