APROL: LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS PARA A CONTRATACIÓN DUN/HA OPERARIO/A DE LIMPEZA DE MONTES

Por decreto da alcaldía do 27 de xuño de 2022 resolveuse aprobar a listaxe provisional de candidatos/as admitidos/as e excluídos/as presentados/as ao procedemento de selección  para a contratación dun/ha operario/a de limpeza de montes ao abeiro da subvención concedida pola Consellería de Economía, Emprego e Industria para o fomento do emprego no medio rural (Aprol rural 2022).

 

Coa publicación deste anuncio outórgaselle aos/ás interesados/as un prazo de dous días hábiles ( o 28 e o 29 de xuño de 2022) para correccións ou reclamacións.

 

Modelo Decreto