APROL: LISTAXE DE ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS DEFINITIVAMENTE, NOMEAMENTO DO TRIBUNAL E DÍA E HORA DA PROBA PRÁCTICA E ENTREVISTA PROFESIONAL

Por decreto da alcaldía do 30 de xuño de 2022 resolveuse aprobar a listaxe definitiva de admitidos/as e excluídos/as do proceso de selección para a contratación dun operario de limpeza de montes así como nomear ao tribunal cualificador e fixar o día e a data da proba práctica e da entrevista profesional.

 

No mesmo decreto acordouse comunicarlle vía telefónica a todos/as os/as interesados o día e a hora da realización das mesmas.

 

O que se publica aos efectos oportunos.

 

Modelo Decreto