AUXILIAR BIBLIOTECA: ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS DEFINITIVAMENTE, NOMEAMENTO DO TRIBUNAL E HORA E LUGAR ÚLTIMA FASE PROCEDEMENTO

Por decreto da alcadía nº 302/2019, do 9 de xullo, resolveuse aprobar a listaxe definitiva de admitidos/as e excluídos/as dos candidatos/as presentados/as, nomear os membros do tribunal e fixar o dia e a hora da entrevista profesional para a contratación laboral temporal de un/ha auxiliar de biblioteca, a xornada parcial, ao abeiro do programa PEL-Concellos 2019.

Por todo isto, emprázase aos admitidos para que o dez de xullo comparezan a última fase do procedemento.

Para calquera dúbida ou aclaración pode chamar ao 981670002

20246_Modelo Decreto