AXUDAS AO SECTOR INDUSTRIAL E DE SERVIZOS

A Axencia Instituto Enerxético de Galicia, publica:

– DOG nº12 do luns 20 de xaneiro de 2020

Axudas a empresas de industria e servizos para a realización de auditorías enerxéticas, implantación de sistemas de xestión e proxectos de aforro e eficiencia enerxética

Prazo: 1 mes

Máis información no servizo de medio ambiente do Concello ou no teléfono 981670002