,

AXUDAS PARA PALIAR O IMPACTO DO INCREMENTO DO CUSTO DO COMBUSTIBLE

Publicadas as bases das axudas para paliar o impacto do incremento do custo do cumbustible.

A Deputación da Coruña publica no BOP as bases para paliar o impacto do incremento do custo do combustible e subministracións nos sectores agrario, gandeiro, pesqueiro e do transporte de mercadorías por estrada

A Deputación da Coruña ven de publicar as bases reguladoras das axudas enmarcadas no Programa de medidas urxentes para paliar o impacto do incremento do custo do combustible e subministracións nos sectores agrario, gandeiro, pesqueiro e do transporte de mercadorías por estrada (MUR_COMB_SUBM/2022). As bases do programa poden consultarse no Boletín Oficial da Provincia nº 76 do 22 de abril de 2022.

O prazo de presentación de solicitudes das axudas iniciarase o día 28 de abril de 2022 ás 09:00 horas e ata o esgotamento do crédito orzamentario aprobado ou en todo caso ata o 28 de xuño de 2022 ás 14:00 horas.

A presentación será telemática a través da plataforma SUBTeL.

BASES