AUXILIAR DE BIBLIOTECA: APROBACIÓN DA RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS PROVISIONALMENTE

Por decreto da alcaldía 292/2019, do 4 de xullo de 2019, resolveuse aprobar a relación provisional de admitidos e excluídos no procedemento de selección para a contratación dun/ha auxiliar de biblioteca ao abeiro do Programa de Integración Laboral dos Concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes (PEL-Concellos) 2019.

Outórgaselles a todos/as os/as admitidos/as provisional un prazo de dous días hábiles para reclamacións ou correccións.

Para calquera dúbida ou aclaración poden chamar ao 981670002.

20116_Modelo Decreto