ALBANEIS: ELEVACIÓN A DEFINITIVA DA LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS PROVISIONALMENTE, NOMEAMENTO DO TRIBUNAL E LUGAR E HORA DA ENTREVISTA PROFESIONAL

Por decreto da alcadía nº 291/2019, do 4 de xullo, resolveuse elevar a definitiva a listaxe de candidatos admitidos provisionalmente e a súa aprobación así como nomear os membros do tribunal e fixar o dia e a hora da entrevista profesional para a contratación laboral temporal de catro traballadores, albaneis (un oficial de primeira, un oficial de segunda e dous peóns), a xornada copleta, durante catro meses, ao abeiro do programa PEL-Concellos 2019.

Por todo iso, emprázase aos admitidos para que o vindeiro luns día oito de xullo comparezan a última fase do procedemento.

Para calquera dúbida ou aclaración pode chamar ao 981670002

20114_Modelo Decreto