REHABILITACIÓN DE VIVENDAS NO CAMIÑO DE SANTIAGO

O Instituto Galego da Vivenda e Solo, publica:

–DOG nº124 do martes 2 de xullo de 2019

RESOLUCIÓN POLA QUE SE REGULAN AS SUBVENCIÓNS PARA REHABILITACIÓN DE VIVENDAS NAS ÁREAS DO CAMIÑO DE SANTIAGO

Máis información no servizo de Medio Ambiente do Concello ou no teléfono 981670002.

AnuncioC3Q2-210619-0004_gl