BASES PARA A SELECCIÓN DO ALUMNADO-TRABALLADOR E DO PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E ADMINISTRATIVO DO OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO “RESERVA DE BIOSFERA: EMPREGO VERDE”

O Concello de Carral publica as bases para a selección do alumnado-traballador e do persoal directivo, docente e administrativo de apoio do obradoiro dual de emprego “Reserva de biosfera: emprego verde”.