CONTRATACIÓN POR CIRCUNSTANCIAS DA PRODUCIÓN DUN ARQUITECTO/A

Concello de Carral

Por decreto da alcaldía do un de abril de dous mil vinte e dous resolveuse aprobar as bases que rexerán a contratación dun arquitecto/a (técnico/a de obras) para o departamento de Urbanismo e Obras do Concello durante seis meses e a xornada parcial por circunstancias da produción.

Coa publicación deste anuncio outórgaselle un prazo de cinco días hábiles para que todos/as os/as interesados/s poidan presentar as súas solicitudes para participar no procedemento (ata o 19 de abril inclusive).

Para calquera dúbida ou aclaración poden dirixirse ao departamento de RRHH en horario de 9 a 14 horas.

bases