,

CONVOCATORIA PARA PROXECTOS DE MELLORA ENERXÉTICA DESTINADAS A PEMES E AUTÓNOMOS

Subvencións para a realización de proxectos de mellora enerxética, destinadas a pemes e autónomos con actividade económica no campo do comercio, hostalaría, artístico-recreativa e outros servizos, dentro do territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, que cumpran cos requisitos e condicións establecidos no articulado desta resolución (código de procedemento IN417Z).