CONVOCATORIA PARA A OBTENCIÓN DOS CERTIFICADOS DE LINGUA GALEGA, CELGA 1, 2, 3 E 4

CONVOCATORIA PARA A OBTENCIÓN DOS CERTIFICADOS DE LINGUA GALEGA, CELGA 1, 2, 3 E 4