INFORMACIÓN DE INTERESE SOBRE O CONSUMO DE AUGA DAS FONTES DURANTE A CRISE SANITARIA

 

Atendendo ás recomendacións da Xefatura Territorial da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia, infórmase do seguinte:

  • O Concello de Carral sinalizará, en canto sexa posible, todas as fontes con billa do termo municipal.
  • Desaconséllase aos veciños e veciñas o consumo de auga procedente destas fontes mentres dure a alerta sanitaria, xa que non se pode asegurar a desinfección destes elementos.

 

INFORMACION FONTES