INFORMACIÓN DO CONSORCIO AS MARIÑAS SOBRE A XESTIÓN DE RESIDUOS

Consorcio As Mariñas informa de diferentes medidas sobre a xestión de resiudos durante o estado de alarma:

  • Deberase continuar coa separación de residuos maioritarios en materia orgánica e inorgánica, xunto coas recollidas selectivas de papel-cartón, vidro, aceite e téxtil nos colectores correspondentes. Os residuos orgánicos e inorgánicos só poderán depositarse nunha bolsa pechada hermeticamente ou dobre bolsa de ser necesario para evitar roturas e perdas de residuos no colector ou no camión.
  • Prégase dentro do posible a máxima colaboración cidadá, para que os residuos estean no exterior o menos tempo posible, realizando o depósito no colector despois das 20.00 horas e evitando baixar as bolsas as vésperas de domingos e festivos.
  • Non está permitido o abandono de bolsas de lixo no chan, fora ou ao carón do colector, e con máis fundamento nesta etapa de alerta sanitaria.
  • No caso de material utilizado como protección, isto é, mascarillas, guantes de goma, etc e aínda máis no caso de que exista algún residuo procedente de sospeitoso por coronavirus, extremaranse as medidas de hixiene e limpeza, debendo usar ata unha triple bolsa hermética e pechada para conter eses residuos sospeitosos ou procedentes de atención a esas persoas, de xeito que se minimicen as posibilidades de contaxio ao resto de veciños e as persoal de recollida e limpeza. Depositaranse no contedor de inorgánico.
  • Os puntos limpos permanecerán pechados ata próximo aviso
  • Continúa a funcionar o servizo semanal de recollida de voluminosos, mobles ou entullos domésticos, pero o seu funcionamento é exclusivamente previo aviso telefónico ao 981795524, onde lle darán as indicacións oportunas. De ningún xeito se autoriza a depositar os residuos voluminosos a carón dos colectores sen previo aviso.