JAVIER GESTAL CONFIGURA UN NOVO GOBERNO CON 7 ÁREAS PARA SEGUIR MELLORANDO OS SERVIZOS E INFRAESTRUTURAS DE CARRAL

O alcalde, Javier Gestal, encara o seu segundo mandato á fronte do Concello de Carral. Faino tras alcanzar a maioría absoluta nas eleccións do pasado 28 de maio. O rexedor elevou ao pleno do xoves 29 de xuño, a súa proposta para configurar o novo goberno local. O equipo de goberno estará conformado por sete áreas desde as que se traballará para “seguir mellorando vos servizos e infraestruturas dúas veciños e veciñas”.

A nova relación de áreas será a que a continuación se indica:

 • Alcaldía: Javier Gestal
 • Economía e Facenda, Réxime Interior, Recursos Humanos e Seguridade Cidadá: Susana Guimarey García
 • Cultura, Deportes, Xuventude e Participación Cidadá e Protección Civil: Francisco Javier Bello Hermida
 • Urbanismo, Infraestruturas e Mobilidade, Obras e Servizos, Medio Ambiente e Medio Rural: Javier Lendoiro Santos
 • Sanidade, Educación e Emprego: Mercedes Caridad López
 • Servizos Sociais e Igualdade: Inmaculada Mantiñán Insua
 • Comercio e Turismo: Natalia Patiño Cañás

A primeira tenencia de Alcaldía será para Susana Guimarey e a segunda para Francisco Javier Bello.

Dedicacións:

En canto ás dedicacións, a proposta do rexedor inclúe o seguinte reparto:

 • Dúas dedicacións exclusivas:
 1. Alcalde
 2. Concelleiro de Cultura, Deportes, Xuventude e Participación Cidadá e Protección Civil
 • Tres dedicacións parciais
 1. Concelleira de Economía e Facenda, Réxime Interior, Recursos Humanos e Seguridade Cidadá (dedicación ao 80%)
 2. Concelleira de Urbanismo, Infraestruturas e Mobilidade, Obras e Servizos e Medio Ambiente e Medio Rural (dedicación ao 80%)
 3. Concelleira de Sanidade, Educación e Emprego (dedicación al 50%)

Polo tanto, haberá dúas concelleiras sen dedicación e que cobrarán por asistencias a órganos colexiados.

O alcalde propuxo, ademais, a creación dun novo posto de persoal de confianza. O posto estará ocupado polo concelleiro de Obras, Servizos, Medio Ambiente e Protección Civil durante o pasado mandato, Rubén Caamaño, que manterá un salario similar ao que percibía como edil.

Esta proposta de organización implica reducir o gasto destinado a soldos e retribucións do equipo de goberno. De feito, neste mandato abonarase un soldo menos que entre 2019 e 2023, debido a que dous das concelleiras non terán dedicación.

Durante o pleno, Gestal incidiu en que se continuará “traballando de xeito diario para seguir mellorando a calidade de vida dúas veciños e veciñas de Carral”.

Órganos colexiados

En canto ás dietas, todos os membros da corporación, excepto os que desempeñen o seu cargo con dedicación exclusiva ou parcial, percibirán asistencias pola súa concorrencia efectiva ás sesións dos órganos colexiados dos que formen parte, fixadas en: 100 euros por plenos, 200 por xuntas de goberno e 100 por comisións informativas.