LISTAXE DEFINITIVA ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS, COMPOSICIÓN DO TRIBUNAL E DÍA, LUGAR E HORA DA ÚLTIMA FASE DO CONCURSO

Por decreto da alcaldía 418/2018, do 29 de outubro de 2018, resolveuse aprobar a listaxe de candidatos/as admitidos/as e excluídos definitivamente así como nomear aos membros do tribunal e convocar a todos os interesados a través de anuncio na web e no taboleiro do Concello para o 31 de outubro de 2018 na sala de xuntas do Concello co obxecto de realizar a última fase do concurso recollido nas bases.

Para calquera dúbida ou aclaración poden dirixirse ao departamento de Persoal do Concello no 981670002.

LISTA DEFINT.TRIBU.ENTREV.PROFES.