PROPOSTA DO TRIBUNAL DE SELECCIÓN DE PERSOAL PARA A CONTRATACIÓN DUN/HA AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A, A TEMPO PARCIAL, PARA O DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS

Publícase o anuncio do tribunal de selección de persoal coa proposta ao Sr. Alcalde da aspirante con maior puntuación para cubrir o posto de auxiliar administrativo, a tempo parcial, para o departamento de Servizos Sociais.

Confíreselles a todos os interesados un prazo de dous días hábiles para reclamacións ou alegacións.

anuncio tribunal