MEDIDAS ADOPTADAS POLO CONSORCIO AS MARIÑAS ANTE O ESTADO DE ALARMA

Ante o estado de alarma, o Consorcio As Mariñas adoptou as seguintes medidas:

  • Os puntos limpos do Consorcio As Mariñas permanecerán pechados.
  • O punto limpo móbil tampouco sairá.
  • Mantéñense os servizos de recollida de residuos urbano en todas as súas fraccións, así como de mobles e enseres co fin de garantir a salubridade e o benestar dos veciños e veciñas.

Así mesmo, o Consorcio solicita aos cidadáns e cidadás o seguinte:

  • O cumprimento do horario habitual para tirar o lixo (a partir das 22.00 horas) e que extremen as seguintes condutas cívicas: tirar o lixo dentro do colector, absterse a baixar mobles e outros enseres sen aviso previo/previo aviso e non saturar os contedores con residuos non aptos como, por exemplo, podas.

As oficinas de atención ao público do Consorcio As Mariñas estarán pechadas ata novo aviso. Os prazos para a tramitación de procedementos quedan, ademais, interrompidos:

  • O teléfono 981 78 47 04 está dispoñible para consultas indispensables. A través deste número, daráselle aos veciños e veciñas as instrucións precisas.
  • Así mesmo, todas as consultas realizaranse, preferiblemente, por correo electrónico:

– Relacionadas coa taxa de lixos (altas, baixas, modificacións, etc.): registro@consorcioam.org.

– Propias de medioambiente (incidencias sobre recollida de lixo, problemas con contedores, etc.): medioambiente@consorcioam.org.

– Propias do Plan Coordinador de Servizos Sociais: gabinetepc@consorcioam.org ou ben asesoriapc@consorcioam.org.

– Para outras consultas de administración xeral: info@consorcioam.org.

– Para presentar solicitudes ou calquera documentación poderá facerse a través da sede electrónica, á que se poderá acceder a través da web do Consorcio.