MEDIDAS DE RESTRICIÓN FRONTE A GRIPE AVIARIA APLICABLES DURANTE O PERÍODO DUN MES

No concello de Carral haberá que aplicar, por un período de un mes, medidas de restricións fronte a gripe aviaria, entre outras:

  • A cría de aves de curral ao aire libre. As aves deben estar en instalacións pechadas a cuberto.
  • Evitar o contacto das aves de curral con aves silvestres e outros animais.
  • Non subministrar ás aves auga e penso que estea en contacto co exterior

Máis información, no servizo de medio ambiente do concello ou no teléfono 981 67 00 02.

Bando gripe aviaria