O CONCELLO DE CARRAL RESULTA BENEFICIARIO DAS AXUDAS PARA O DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO PIMA

O Concello de Carral resultou beneficiario das axudas ao abeiro da ORDE do 15 de maio de 2023, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais de Galicia, para o desenvolvemento do proxecto PIMA Cambio Climático para a realización de accións de mitigación e adaptación ao cambio climático.

O proxecto a levar a cabo son as actuacións de naturalización de espazos urbanos, divulgación e participación na loita contra o cambio climático do Concello de Carral. A iniciativa consiste en realizar as obras de remodelación da Rúa Manuel Jesús Méndez Búa, para crear unha zona de sombra inexistente ata o momento.

Ademais, tamén busca ampliar as zonas verdes do municipio e fomentar a realización de actividades de concienciación e divulgación ambiental, contribuíndo así á loita contra o cambio climático.