O GOBERNO LOCAL LOGRA SANEAR AS CONTAS E DISPOÑER DE REMANENTE DE TESOURERÍA POSITIVO QUE PREVÉ DESTINAR A NOVOS INVESTIMENTOS

O Concello pechou o exercicio 2019 cun remanente de tesourería negativo de 136.792,75 euros. Con respecto a ese ano, o goberno local logrou sanear as contas, obtendo, por segundo ano consecutivo, un remanente de tesourería positivo que se prevé destinar a novos investimentos. En palabras do alcalde de Carral, Javier Gestal, “esta intención dependerá do pleno de mañá, no que proporemos empregar os 215.948,85 euros do remanente á execución de novos proxectos que consideramos fundamentais para a veciñanza”.

O rexedor pon de relevo “o importante esforzo de consolidación orzamentaria que tivemos que realizar para pechar o exercicio en positivo”, e confía en que o PP e o PSOE apoien a súa proposta para facer realidade o seguinte proxecto: conectar a rúa Víctor Velasco e a praza dá Capela. A contía serviría, non só para adquirir as parcelas, senón tamén para acometer as propias intervencións. O proxecto supoñerá a mellora da seguridade peonil na zona e a disposición de novas zonas verdes no núcleo urbano. As obras supoñerán a reposición do firme e a instalación de nova iluminación adecuada á zona.

Transferencia de capital

En consonancia coas recomendacións e os informes de Intervención, o Concello levará a pleno, ademais, a aprobación dunha transferencia de capital. En concreto, as partidas que verían modificado o seu crédito serían as de emerxencia social e a de subvencións que agrupen a empresas privadas. Trátase, tal e como indican desde o goberno local, de partidas que “foran ampliadas para facer fronte ás consecuencias da covid-19, polo que, tras realizar estudos de necesidade, temos a certeza de que se poden rebaixar”. Desta forma, no caso de emerxencia social consignábase un crédito inicial de 50.000 euros que pasaría a 20.000 euros no caso de que a proposta do goberno local recibise luz verde. Trátase dunha cantidade “que se atopa moi por enriba do que se empregou no peor momento da emerxencia sanitaria da covid-19, cando se disparou a demanda”, explican desde o goberno.

En 2019, o importe gastado foi de 5.438,48 euros (dos 10.000 euros consignados). Un ano despois, no 2020, gastáronse 7.879,65 euros dos 51.000 euros dispoñibles. No 2021 consumíronse 9.651,95 euros (de 50.000 euros). Por último, no exercicio actual empregáronse 3.000 euros dos 50.000 euros que estaban, ata a data, asignados a emerxencia social.

Con todo, e co fin de cubrir calquera imprevisto, a partida sería de 20.000 euros, máis do dobre do que se utilizou no ano 2021 (no que se rexistrou unha maior demanda).

Esta transferencia de capital permitiría obter 70.000 euros que o Concello empregaría para asumir o sobrecusto de varias obras tras a subida dos prezos de materiais. Desta forma, a intención é usar esta cantidade para a reforma exterior e interior do pavillón do CEIP Vicente Otero Valcárcel e para a ampliación do Complexo Deportivo de Carral.

O pleno servirá, ademais, para propoñer destinar parte do importe que concede a Deputación da Coruña, a través do Plan Único, ao financiamento de gasto corrente (118.025,39 euros).