PEL 2019: CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL UN/HA AUXILIAR DE BIBLIOTECA

Por decreto da alcaldía nº 260/2019, do 20 de xuño de 2019, aprobáronse as bases que rexerán a contratación de un/ha auxiliar de biblioteca subvencionada pola Deputación da Coruña ao abeiro do Programa de Integración Laboral, PEL-CONCELLOS 2019.

Trataríase dun contrato de obra ou servizo determinado, a xornada parcial, durante seis meses, suxeito ás condicións das bases que rexen a contratación e a subvención da Excma. Deputación.

O prazo para a presentación de instancias será de tres días hábiles dende a publicación deste anuncio no taboleiro e na web do Concello; isto é, ata o vindeiro 27 de xuño de 2019 incluído.

Para calquera dúbida ou aclaración poden dirixirse ao departamento de Persoal do Concello de Carral en horario de nove a catorce horas.

bases auxiliar biblioteca