PEL-CONCELLOS 2020: ADMITIDOS E EXCLUÍDOS DEFINITIVAMENTE, NOMEAMENTO DO TRIBUNAL E HORA E LUGAR DA ÚLTIMA FASE DO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE TRES ALBANEIS E UN ELECTRICISTA

Por decreto da alcaldía do 16 de xuño de 2020 resolveuse aprobar a listaxe definitiva de admitidos e excluídos dos candidatos presentados no procedemento de selección para a contratación laboral temporal de tres albaneis e un electricista (oficiais de segunda), a xornada parcial, durante seis meses, ao abeiro do programa PEL-Concellos 2020, así como nomear aos membros do tribunal e fixar o dia e a hora da entrevista profesional.

Co fin de dar cumprimento ao establecido no punto sétimo das bases que rexen a contratación públicase o presente anuncio.

hora e lugar entrevista

DECRETO 259-2020 Admitidos excluidos definitivos, tribunal, entrevista selección 4 oficiais PEL 2020