PROPOSTA DO TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE TRES ALBANEIS E UN ELECTRICISTA (PEL-CONCELLOS 2020)

Publícase a acta do tribunal de selección de persoal coa proposta ao Sr. Alcalde dos aspirantes con maior puntuación para cubrir os postos de albaneis e electricista.

Confíreselle a todos os interesados un prazo de dous días hábiles (18 e 19 de xuño de 2020) para reclamacións ou alegacións segundo o establecido no punto sétimo das bases que rixen esta contratación.

ACTA.doc