PEL-CONCELLOS 2023: PUBLICACIÓN DA ACTA DO TRIBUNAL CUALIFICADOR COS RESULTADOS DO PROCEDEMENTO SELECTIVO

Publícase a acta do tribunal cualificador para a contratación de tres albaneis e un electricista (oficiais de segunda) ao abeiro do Programa de axudas á contratación de persoal para a execución de obras e servizos municipais nos concellos da provincia (liña 1.1 PEL-CONCELLOS 2023) da Excelentísima Deputación da Coruña.

Outórgaselle a todos os aspirantes un prazo de dous días hábiles para reclamacións.

Máis información no departamento de Recursos Humanos do Concello.

ACTA.doc (2)