PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA OS INCENDIOS FORESTAIS

Despois de que o Concello de Carral aprobase, inicialmente, o Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais, informámosvos do seguinte:

O borrador do plan sométese a información pública para que calquera persoa poida examinalo no departamento de medio ambiente ata o 11 de xaneiro.

Máis información no servizo de Medio Ambiente do Concello ou no teléfono 981 67 00 02.