PROBLEMAS NO TDT POLA INSTALACIÓN DE SERVIZOS 4G

Con motivo da nova instalación de servizos 4G poden producirse interferencias na sinal de recepción do TDT dos televisores en algúns fogares do municipio.

Se isto sucede, podes contactar e facer a túa reclamación no seguinte teléfono 900 83 39 99 ou a través da páxina web WWW.LLEGA800.ES. As posibles reparacións que precisen os televisores, serán gratuítas nos 6 primeiros meses.

Máis información no servizo de Medio Ambiente do Concello ou no teléfono 981 67 00 02.