PROCEDEMENTO ADMINISTRATIVO PERMISO DE CONDUCIR 2021

Na actualidade, a DGT é o organismo encargado de expedir os permisos de conducir no territorio español. Os aspirantes a condutores demostran nun exame teórico e outro práctico os seus coñecementos das normas de circulación e as súas habilidades ao volante. Só se son aptos en ambas as probas obterán dita licenza.

Tanto o contido do código, como a súa avaliación cambiaron ao longo da historia do organismo. Para facilitar a aprendizaxe, as autoescolas organizaron a información en 12 temas. Para preparar o exame teórico, os aspirantes poderán consultar os manuais clásicos de circulación, ademais de material on- line para repasar o aprendido. Unha vez superada a proba teórica poderán presentarse ao práctico.

Para poder realizar devanditos exames, débese realizar unha solicitude previa. Na seguinte ligazón atopará os procedementos para seguir ademais das medidas de seguridade fronte ao COVID-19: https://sede.dgt.gob.es/es/permisos-de-conducir/obtencion-renovacion-duplicados-permiso/permiso-conducir/